Home

 

 • ADDRESS : Verinin saklandığı bellek bölgesi
 • ADC:Analog sinyalleri karşılığı olan dijital sinyallere dönüştüren  cihaz
 •  AD-DA : Analog ses işaretlerini sayısal işaretlere ya da tersi işlemi aynı şekilde hazırlayan devreler
 • ACCURACY : Hatadan uzaklık derecesi
 • AIX : IBM tarafından geliştirilen unıx tabanlı iletim sistemi
 • ADAPTER :Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan iki konnektörün veya cihazın bağlanmasını sağlayan bir aracı cihaz
 • AUDIO TRACK :Audio sinyallerini taşıyan video teybin bir bölümü
 • APPLETALK :Apple bilgisayar ürünleri ve diğer bilgisayarlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir iletişim protokolü
 • ARPANET : İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı
 • ASSEMBLER : Makine dilinde program üreterek bilgisayar tarafından doğrudan işletilebilmesini sağlayan bilgisayar programı
 • AERIAL: Anten
 • ALIASING :Bilgisayar grafik şekillerinin kenarlarında bulunan bir efekt
 • ALPHANUMERIC: Alfabetik ve nümerik karakterlerden oluşmuş kelime
 • ASCII : Birçok bilgisayarın kullandığı standart 8 bitlik haberleşme kodu
 • AVI : Ses ve Video özelliklerinin bir arada kullanılabildiği dosyalar
 • AXIS : Uzunluğu ölçümü veya konumların tesbiti için başvurulan sabit bir hat
 • AWK : Unix’in özelliklerini de taşıyan oldukça güçlü bir “yığın” dili
 • BACKUP : Data disketlerinin 2. kopyası veya tahrip olma, kaybolma olasılıklarına karşı yapılan yedekleme işlemi
 • BANDWIDTH : Bir kanalın ya da devrenin veri iletme oranı veya iletişim kapasitesi ölçüsü
 • BAUDRATE :Bilgisayar kontrollü sistemlerde seri hatlar üzerindeki bilgi akış hızı birimi
 • BASIC : Kelimelerinin ilk harflerinden oluşan, ilk defa Darmounth kolejinde geliştirilen en basit bilgisayar programlama dili
 • BIT : İletilebilen bilginin en küçük miktarı
 • BPS : Saniyedeki bit sayısı
 • BYTE : Sekiz data biti bir parti bitten meydana gelen bir alfabetik veya özel karakter
 • BOOT : Sistemin istenilen seviyeden işleme başlamasını sağlayan makine prosedürü
 • BUS : Bilgisayarlarda, birden fazla bellek birimleri arasında iletişimi sağlayan ve hattı dağıtım sistemi
 • BUILT-IN : Cihazın içine yerleştirilmiş olan sistem veya başka bir cihaz
 • CAD : Grafik işlerinin mimari ve mühendislik sistemleri için çizim ve planların bilgisayarda üretilmesi
 • CHARACTER :Bilgisayar tarafından yazılıp okunabilen ve depolanan herhangi bir tek alfabetik, nümerik, noktalama veya değer işaretlerinden biri
 • CHANNEL : Bir ağdaki iki yer arasında, belirli iletim hızına sahip bir iletişim hattı
 • CHIP : İnce kesilmiş silisyum dilimi
 • CLIENT : Internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmış olan ‘istemci’
 • CONTROLUNİT : Bilgisayarda işlemleri organize ve kontrol eden bölüm
 • CONFIGURATION :Bir bilgisayar sisteminin dizaynı cihazların birbirine uyumunu sağlayan arajman işlemi
 • CPU : Merkezi işlem birimi, bilgisayarın işlemlerinin yapıldığı ve transistörlerin bulunduğu küçük çip
 • DAT : Dönel kafa prensibi ile sayısal yazan ve okuyan kesinlikle dip gürültüsü olmayan kayıt cihazları
 • DATA :Bilgisayar tarafından üretilen ve işlenebilen bilgi elemanı için kullanılan genel terim
 • DATABUS : Veri hattı
 • DEFAULT :Bilgisayarın otomatik olarak geçerli saydığı ve aksi belirtilene kadar geçerliliğini koruyan işlem veya değer
 • DELIMITER : Bir depolama bölgesinde bilginin başlangıç ve bitişini işaretleyen karakter
 • DEFINITON : Bir görüntünün  kesinliği veya ayrışımı
 • DEVICE : Özel bir işlem yapabilen hardware parçası
 • DİSKET :Bilgisayarda bir depolama ortamı olarak yararlanılan, belli sığası olan, plastik manyetik araçlara verilen ad
 • DIRECTORY: Depolama bölümü için her dosyaya ait adı, yeri, boyutu, yazılım veya son düzeltme tarihini veren tablo
 • DRIVE : Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU’nun işlem yapabilmesini sağlayan araç
 • DNS : Internet alfa nümerik adreslerini sayısal adreslere (IP numarası) çeviren yöntem
 • DUMP : Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek, yazmak veya depolamak
 • DOS :Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini sağlayan işlemler topluluğu
 • DOWNLOAD : Program veya bilgilerin dosyalarını bir bilgisayarndan bir başka cihaz veya bilgisayara geçirmek
 • ERASE : Magnetik bir bilgiyi yenilemek veya silmek
 • ETHERNET :Başlangıçta Xerox tarafından geliştirilen, daha sonra Digital, Intel ve Xerox (DIX) tarafından düzenlenen 10Mb/s iletişim ağı standardı
 • ELAPSED TIME : CD’de çalınan bölümlerin süresine gösteren hane
 • EMAIL : Elektronik mektup
 • EXTENSION : Dosya adından sonra yazılan üç karaktere kadar ek
 • FİLE :Bilgisayar tarafından bir bütün olarak kabul edilen, birbirleri ile ilgili data gruplarının toplandığı program
 • FETCH : Bilgisayarda emirlerin getirilmesi
 • FIXED DISK : Data depolaması için kullanılan, çevre etkilerinden korunmak için sıkı kalıplara alınmış hard disk
 • FPU : CPU üzerinde bulunan ve çok hassas işlemlerin yapılmasında görev alan ünite
 • FTP : Çeşitli sistemler arasında dosya aktarımı yapılmasını sağlamak için kullanılan bir protokol
 • FREEWARE : Ücretsiz kullanılabilen yazılım
 • GROUPWARE :Aynı bilgiler üzerinde çalışan bir grup insan içn tasarlanan programlar
 • GATEWAY :Aynı fonksiyona sahip fakat farklı yapıdaki ağlar arasında verileri aktaran programlar
 • HARDWARE : Donanım
 • HANG :Bilgisayar ekranında herşey normal gibi görülmesine karşın, yapılmakta olan çalışmanın program ya da sistemce kilitlenmesi
 • INPUT : Bilgisayarlar ile haberleşme yapan cihazlar için kullanılan genel terim
 • INTERPOLATION :Bilinen iki nokta arasındaki bilinmeyen üçüncü noktanın bulunması tekniği
 • INTERLOCK : Bir cihazın yalnız önceden belirlenmiş şartlarda çalışabilmesine imkan veren güvenlik tertibatı
 • ISDN : Eşzamanlı ses, veri ve görüntü bilgisinin birkaç kanal üzerinden yüksek hızlı iletimi
 • JAMMING :Bir işletim sistemini istenemeyen sinyallerle kasten bozma
 • JAGGIES : Şekillerin bilgisayar grafiğindeki köşeleri
 • KAMERA : Görüntüyü elektriksel işaretlere çeviren sistem
 • KEYPAD :Bilgisayar klavyelerinin sağ tarafında bulunan iki fonksiyonlu tuş grubuna verilen ad
 • LCD : Sıvı kristal ekran
 • MASTER : Bir kayıt işlemindeki esas kopya
 • MEMORY :Bilgisayarda, bilginin depo edildiği, kopyalandığı ve yeniden kullanıldığı yüksek erişim hızına sahip bölüm
 • MPEG : Bilgisayarlarda kullanılan, bir ses ve görüntü sıkıştırma standartı
 • MTBF : Bir cihazın bozulmadan önceki ortalama kullanılma süresi
 • NETWARE  : İşletim sistemi
 • NNTP : Ağ Haberleri Aktarma Protokolü
 • NOUSE: Aktarılan sinyalleri bozmak için kullanılan sinyallere verilen isim
 • NETWORK :Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemi,bilgisayar ağı
 • NODE:Bilgisayar ağına bağlı ve adresi verilerek erişilebilen cihazlara verilen isim
 • OPTION : Bir komutun yanında kullanılan ve o komutun belli bir kullanımına yönelik ek ifade
 • OPTIMIZE : Programcılıkta bir programın en iyi hali ile çalışması için yapılan ayarlar
 • OVERLOAD :Aşırı yüklenme
 • OUTPUT: Bilgisayar sonucu veya işlenmiş data
 • PARITY : Hafızadaki data errorlarını tespit etmek için kullanılan fazladan bir bitlik kod
 • PARAMETRE : Özel bir program için verilmiş değeri gösteren değişken
 • PARTITION : Sabit disk içerisindeki, özel amaçlar için kullanılan küçük bir bölüm
 • PLOTTER Bilgisayardan aldığı verilere göre plan, proje gibi taslak çizimlerin çizdirildiği özel yazıcı birimi
 • PRINTER :Bilgi yazar,Yazıcı,çıktı alma cihazı
 • PİKAJ:Bilgisayarda dizilmiş yazıları milimetrik kartona uygun biçimde yerleştirilmesi
 • PIXEL : Tek bir bitlik bilgi ile monitör üzerinde adreslenebilen tek bir nokta
 • PORT : Bir eletronik devreye şebekeye ve sisteme giriş noktası
 • PROB : Frekans ve benzeri etkenlerde empedans uygunluğu sağlayan araç ya da bağlantı kablosu
 • RAM :Bilgisayarda erişilebilir bellek, Silinebilen Bellek
 • RASTER : İmgenin görüntülendiği monitör ekranındaki taranmış olan ışıklı ekran
 • SENKRONİZASYON : İki sinyali faz ve frekans bakımından uyumlu hale getirme olayı
 • SHAREWARE:Belirli bir süre ücretsiz kullanılan, ancak yazılımın deneme süresi bitince yazılımın sahibine ücret ödenmesini gerektiren türden yazılımlar
 • TELNET: Bir Internet sitesinden diğerine bağlanmak için kullanılan komut ve program
 • TRAY :CD player’da diskin alındığı tepsi
 •  TRUNK :Anahat
 • TRUNKEY : Ekleme veya düzeltme işlemlerine gerek olmaksızın çalışan bir sistem
 • UNZIP :Daha önce bir sıkıştırma yardımcı programı kullanılarak sıkıştırılmış bir dosyayı açmak
 • VERİTABANI:Bilgisayar kullanımında çözüme erişmek için işlenebilir duruma getirilmiş bilgi ortamı
 • WAN : Geniş alan ağı

 Alıntıdır

 

Reklamlar