Osmanlı’nın Yaptığı Antlaşmalar

SEGEDİN 1444 Macarlar önderliğindeki Haçlı ittifakı
– Osmanlı Devletiyle Haçlılar arasında yapılan ilk anlaşma
– 10 yıl savaş yapılmayacak
– Eflak, vergi vermek koşuluyla Macaristan’ın olur
– Sırp Krallığı yeniden kurulur

İSTANBUL 1479 Venedik
– Osmanlılar, Venediklilere bazı ayrıcalıklar tanıdı
– Venedikliler, Osmanlılardan aldıkları yerleri geri verdiler

İSTANBUL 1533 Avusturya – Avusturya
– Osmanlı Devletinin üstünlüğünü kabul eder
– Osmanlı sadrazamı ile Avusturya kralı eşit sayılır

AMASYA 1555 İran
– Osmanlılar ile İran arasında imzalanan ilk antlaşma
– Tebriz, Doğu Anadolu, Irak Osmanlılara brakıldı

FERHAT PAŞA (İSTANBUL) 1590 İran
– Osmanlı Devleti, bu antlaşma ile doğuda en geniş sınırlara ulaştı
– Dağıstan, Azerbaycan, Gürcistan Osmanlılara bırakıldı

ZİTVATORUK 1606 Avusturya
– Osmanlı Devleti Avusturya üzerinde elde ettiği üstünlüğü kaybetti
– Avusturya kralı Osmanlı padişahına denk sayıldı

NASUH PAŞA 1611 İran
– Daha öncesinde alınan yerler İran’a geri verildi. Buna karşılık İran her yıl 200 deve yükü ipek gönderecektir.
– Osmanlı’nın elde ettiği toprakları geri verdiği ilk antlaşmadır

SERAV 1618 İran
– İran, Nasuh Paşa Antlaşmasının koşullarını kabul etti

HOTİN 1621 Lehistan
– İki taraf birbirinin topraklarına saldırmayacak
– Lehistan Osmanlı’ya vergi vermeye devam edecek

KASR-I ŞİRİN 1639 İran
– Bağdat Osmanlılara kaldı
– Bugünkü Türk-İran sınırı çizildi

VASVAR 1664 Avusturya
– Avusturya’dan alınan yerler geri verildi

BUCAŞ 1672 Lehistan
– Osmanlının toprak kazandığı son antlaşmadır
– Osmanlı Devleti batıda en geniş sınırlara ulaştı

KARLOFÇA 1699 Kutsal İttifak (Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta, Rusya)
– Osmanlı Devletinin toprak kaybettiği ilk antlaşmadır
– Gerileme Dönemi başladı

İSTANBUL 1700 Rusya
– Ruslarla imzalanan ilk antlaşmadır
– Ruslara ilk kez toprak verilmiştir. Ruslar Karadeniz’e inme yolunda ilk adımı atarlar
– Karlofça antlaşmasını tamamlar niteliktedir
– Ruslar İstanbul’da daimi elçi bulundurabilecek

PRUT 1711 Rusya
– İstanbul antlaşması ile Ruslara bırakılan Azak kalesi geri verildi
– Rusya İstanbul’da daimi elçi bulunduramayacaktı

PASAROFÇA 1718 Avusturya
– Yukarı Sırbistan, Belgrat Avusturya’ya verildi
– Belgrat ilk kez elden çıkar
– Lale devri başladı. Batıyla 20 yıl savaş yapılmadı

İSTANBUL 1724 Rusya
– Rusya ile Osmanlı, İran topraklarını payeden antlaşma imzaladılar
– Ruslar İran topraklarının Dağıstan ve Hazar kıyılarını işgal edecekler. Osmanlılar Gence, Karadağ, Revan, Tebriz’i alır

AHMET PAŞA 1732 İran
– Gence, Tiflis, Dağıstan Osmanlıda kalacak
– Tebriz, Kırmansah ve Hameden eyaletleri İran’a verilecek

BELGRAD 1739 Rusya-Avusturya
– Karadeniz son defa bir Türk gölü haline geldi
– Pasarofça Antlaşması ile Avusturya’ya verilen Belgrat geri alındı

KÜÇÜK KAYNARCA 1774 Rusya
– Ruslar Ortodoksların hakkını korur
– Ruslar kapitülasyonlardan yararlanır
– Ruslar kutsal bölgeleri ziyaret edebilecek
– Kırım’a bağımsızlık verilir, Kırım hanlığı dini bakımdan Osmanlıya kalır (Osmanlı ilk kez Müslüman bir toprak parçasını yitirdi)
– Osmanlı ilk kez savaş tazminatı öder
– En ağır koşulları olan antlaşmalardandır

AYNALIKAVAK TENKİHNAMESİ 1779 Rusya
– Ruslar, Kırım’daki askerlerini çekeckler, Osmanlı Devleti de buna karşılık Şabin Giray’ın Hanlığını onaylayacak

ZİŞTOVİ 1791 Avusturya
– Avusturya savaşta aldığı yerleri geri verdi

YAŞ 1792 Rusya
– Kırım’ın Rusya’ya ait olduğu onaylandı
– Kırım elden çıktı
– Dağılma Dönemi başladı

EL-ARİŞ MUKAVELESİ 1802 Fransa
– Fransızlar, Mısır’ı boşaltarak Osmanlıya teslim edecekler
– Buna karşılık İngilizler onları gemiyle Fransa’ya taşıyacak

BÜKREŞ 1812 Rusya
– Sırbistan’a ayrıcalık tanındı. Bir azınlığa ilk kez ayrıcalık tanındı
– Prut Nehri iki devlet arasında sınır oldu

EDİRNE 1829 Rusya
– Yunanistan’ın bağımsızlığı tanınmış oldu
– İlk bağımsızlığını ilan eden Yunanistan’dır

KÜTAHYA 1833 Kavalalı Mehmet Ali Paşa
– Osmanlı Devleti ilk kez bir valisine ayrıcalıklar tanıdı

HÜNKAR İSKELESİ 1833 Rusya
– Osmanlı Devleti ile Rusya ilk kez birbirine yardım edecek
– Osmanlı Devleti’nin boğazlarla ilgili egemenlik hakkını kullanarak imzaladığı son antlaşmadır

LONDRA KONFERANSI 1840 İngiltere, Rusya, Prusya, Avusturya
– Mısır sorunu çözüldü
– Konferans öncesi Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak için Tanzimat Fermanı’nı ilan etmiştir

LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ 1841 Prusya, Avusturya, Rusya, Fransa, İngiltere
– Boğazlar Osmanlı Devletinde kalacak
– Boğazlarla ilgili imzalanan ilk resmi antlaşmadır
– Osmanlı Devletinin egemenlik haklarına dayanarak imzaladığı son antlaşma

PARİS 1856 İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Piyomento
– Osmanlı Devleti ilk defa Avrupalı sayıldı
– Eflak ve Boğdan’a ayrıcalıklar verildi

AYESTEFANOS (YEŞİLKÖY) 1878 Rusya
– Rusya Osmanlı Devletini istediği gibi parçaladı
Bu antlaşma uygulanmadı

BERLİN 1878 İngiltere, Almanya, Avusturya
– Sırbistan, Romanya, Karadağ bağımsızlıklarını ilan etti
– Kars, Ardahan, Batum Rusya’ya verildi
– İlk kez Ermeni sorunu ortaya çıktı
– Çok sayıda devlet Osmanlıdan ayrıldı

UŞİ 1912 İtalya
– Trablusgarp bölgesi İtalya’ya bırakıldı
– Osmanlı Devleti, Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetti

LONDRA 1913 Balkan Ulusları
– Midye-Enez çizgisi Osmanlı ile Bulgaristan arasında sınır olarak kabul edildi
– Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti
– Avrupa ve Ege’deki Osmanlı varlığı sona erdi

İSTANBUL 1913 Bulgaristan
– Bugünkü Türk-Bulgaristan sınırı çizildi
– İki devlet arasında Meriç ırmağı sınır oldu

ATİNA 1913 Yunanistan
– Yanya, Selanik, Girit Yunanistan’a bırakıldı

MONDROS MÜTAKERESİ 1918 İtilaf Devletleri
– Osmanlı Devleti koşulsuz teslim oluyor. Böylece Osmanlı varlığı fiilen sona ermiş sayılıyor

BREST-LİTOWSK 1918 Sovyet Rusya
– Kars, Ardahan, Batum Osmanlı Devleti’ne geri verildi
– Osmanlı Devleti ile Sovyet-Rusya arasında imzalanan ilk antlaşmadır

SEVR 1920 İtilaf Devletleri
– İtilaf Devletleri Osmanlıyı istedikleri gibi paylaşmışlardır
– Bu antlaşma geçerli sayılmamıştır
– Osmanlı Devleti’nin imzaladığı son antlaşmadır

Alıntıdır

 

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: