Tuğra Okumak

 

Sere (Kürsü): Tuğranın en altında bulunan ve asıl metnin yazılı bulunduğu kısımdır.

*Beyze’ler (Arapça: yumurta): Tuğranın sol tarafında bulunan iç içe iki kavisli kısımdır. (küçük beyze Karadenize hakimiyetini büyük beyze Akdenize hakimiyetini temsil eder)

*Tuğ’lar: Tuğranın üstüne doğru uzanan “elif” harfi şeklindeki uzantılardır. Her zaman elif değillerdir. Bazen harf de değillerdir. Yanlarında yer alan flama şeklindeki kavislere “zülfe” denir.
( üç Tuğ Osmanlı İmparatorluğu’nun üç kıtaya hakimiyetini temsil eder)

*Kollar (hançere): Beyzelerin devamı olarak sağa doğru paralel uzanan kollardır.

Bazı tuğralarda sağ üst boşlukta ilgili padişahın “mahlas”ı da görülür...
               Olgunlaşmış bir tuğrada iki beyze ve üç tuğ yer alır. İçerik metni bunları karşılamazsa bazı tuğralarda esas metinle ilgili olmayan şekiller de yer alır ki, bunlar klasikleşmiş tuğra şeklini korumak ve kendinden önceki tuğraya benzetebilmek için eklenmişlerdir. Bir anlam ifade etmezler.

 Tuğralar içinde en mükemmel tuğra Hattat Sami Efendi tarafından yazılan II. Abdülhamid tuğrası kabul edilmekte ve  Prof. Dr. Uğur Derman bu tuğra için “Tuğraların Padişahı” demektedir 

 Tabii bu arada en muhteşem olan II.Abdülhamid’in tuğrasının yanısra birde en Meşhur ve en çok bilinen olanını unutmamak gerek.. O da tabii ki KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN’ın tuğrası ….

 

 Bu da fırça yediğimiz tuğramız 🙂

↓↓

 

                                              İlginç ,   Yazı mı tura mı?
Eski paraların değerini gösteren kısmına yazı, tuğralı yüzlerine de tura denerek kolay kur’a çekimi için kullandığımız “yazı mı tura mı?” deyimi buradan çıkmıştır

 

 

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: