Türkler Hakkında..

Kimileri düşünceleriyle dünyaya yön veren birer filozof, kimileri icatlarıyla yeni ufuklar açan birer deha.

İşte dünyanın diğer milletleri gözünden Türkler hakkında tarihe not düşülen o sözler…

Türkler size dokunmadıkça siz onlara sakın dokunmayınız

Hz. Muhammed

 Albert Sorel>> Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.
<<< Albert Sorel>Fransız Tarihçi

Bizde daha çok kendi kızkardeşi ile yatan ingiliz şair olarak bilinen   Lord Byron  ;“Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türk’ün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.”

Lord Byron>>>Comenius >>> Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü
günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her
zorluğuyenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir

<<< Comenius -( Çek Bilgini )

 

 

 

Edmondo De AMICIS>> Türk’ün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren
diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran
duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere
karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu … büyük bir nezaketle yapılan
konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı
da mümkün değildir

<<< Edmondo De AMICIS

Gelland (Fransız Bilgini)>>> Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk’ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir   perde oluyor

Gelland (Fransız Bilgini)>>

HAMMER >>>Tarih, Türkler’den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar medeniyetin birer ziynetidir.Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf üstatlardır.
Türk tek başına bir kuvvettir. Azmini ve iradesini kanından alır.
.

Napoleon >>> İnsanları yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının namuslu olması.Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet daha  vardır.O da icabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lâkin mağlup edilemezler.Bana Türklerden oluşan bir ordu verin tüm dünya’yı fethedeyim

<< Napoleon Bonaparte Fransiz İmparatoru


Lamartine >>
Türkler bir ırk ve bir millet olarak yeryüzünün en şerefli insanlarıdır.
Irk ve millet olarak Türkler, bence geniş imparatorluklar içinde yaşayan kavimlerin en asili ve başta gelenedir. Dini,sosyal ve örfi faziletleri,tarafsız kimseler için birer takdir ve hayranlık kaynağıdır.

Lamartine-Fransız Yazar, şair ve Devlet adamı>>>>

Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır..

<<<Towsend (İngiliz Komutan)


Reklamlar

1 Yorum

  1. 24/04/2012 12:02 AM

    yorum denemesi..


%d blogcu bunu beğendi: