Misyonerlik

Misyonerlik tarihin hiçbir döneminde tek başına bir din meselesi değil, hep siyasi bir mesele oldu. Tarih boyunca sömürgeleştirmeyle iç içe yürüdü. Arkasında emperyalist devletlerin istihbarat örgütlerinden çokuluslu şirketlere kadar Batı’nın savaş aygıtları var.Sanıldığının aksine özellikle Protestan misyoner hareketi, Hıristiyanlaştırarak “yeni azınlıklar” yaratmaya değil, Batı’ya bağlı Hıristiyan “Türkler”, “bütün vatandaşlık haklarına sahip Protestan vatandaşlar” yaratmaya çalışıyor. Yoğun bir Hıristiyan ve Hıristiyanlaşmış nüfus oluşturma çabası. Yerli misyonerlerin “Türk olduklarını, Türkiye vatandaşı” olduklarını sık sık vurgulamaları hem bir siyaseti, hem bir stratejiyi açığa vuruyor.

“Aşağıdan” yürütülen faaliyet sonucu Türkiye’nin hiç Hıristiyan yurttaş yaşamayan bölgelerinde ev ve işhanlarında “kiliseler” açıldı. Örneğin, İstanbul’da 40, İzmir’de 40, Ankara’da 10 “kilise” açıldı. Ancak kesin bir rakam tespit etmek pek mümkün değil.   . Tehlikeyi gündeme getirenlere karşı, misyoner örgütlerin dünyanın her yerinde çalışma yaptığı Afrika vb örnekler verilerek karşı çıkılır. “Evhama” kapılmamak gerektiği söylenir durur.

Oysa Afrika ya da dünyanın herhangi bir bölgesine gönderilen misyonerle Türkiye’ye gönderilen aynı anlamı ifade etmiyor. Örneğin, Güney Kore, Hıristiyanlık açısından özel bir anlam taşımıyor. Türkiye ise Afrika gibi sadece yer altı-yerüstü kaynaklarının zenginliği veya sadece jeopolitik önemi nedeniyle değil, emperyalizm için mutlaka ele geçirilmesi gereken “kutsal toprakları” DEVAMI İÇİN >>

Reklamlar

Manipülasyon

Manipülasyon: Karşındakini Koyun  kendini de Çoban Etme Oyunu

Manipülasyon, dar anlamında ve iletişim alanında enformasyon çarpıtmayı ifade etmektedir. Enformasyonun manipülasyonu, büyük Ölçüde propagandanın enformasyon olarak, enformasyonun da objektif olarak sunulmasına dayanmaktadır ve kitlelerin belirlenen hedefle uyum içinde olmalarını sağlamak amacıyla psikolojik süreçler kullanılarak yapılan bir iletişim tekniğidir.   

  • Bu amaç doğrultusunda bireylerde arzu edilen duygu, düşünce veya davranışı oluşturabilmek için bilgiler; kitle iletişim araçlarının yardımıyla ya çarpıtılarak, eksiltilerek, çoğaltılarak, ya da abartılarak ve çeşitli mitler kullanılarak verilir.

Buna göre, manipülasyon yapılarak; bir insan, bir düşünce, bir durum, bir siyasi örgütlenme, -herkes için olmasa da- göklere çıkarılabileceği gibi yerin dibine de batırılabilir. Kuşkusuz, henüz yeterince DEVAMI İÇİN >>

%d blogcu bunu beğendi: